بی تفاوتــــــــــــ...

چه بی تَـــفآوت زنـــدگــی میـــکنند آدَمــــهآ…

بی آنکه بدآنـــند دَر گـــوشه ای اَز دُنــــیا

تـــــمام دُنـــــــیای کَـــــسی شُـده اَند...

/ 1 نظر / 13 بازدید