نگران چی هستی؟


گاهی  خدا   درها و پنجره ها را قفل میکنه


زیباست اگر فکر کنی بیرون طوفانه

و

خدا

میخواد از تو محافظت کنه


پس بخند

/ 0 نظر / 14 بازدید