تو بخند.......

من جان میدهم

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
مهدی

میخواستم زندگی کنم،راهم را بستند ستایش کردم،گفتند خرافات است عاشق شدم ،گفتند دروغ است گریستم،گفتند بهانه است خندیدم،گفتند دیوانه است دنیا را نگهدارید!میخواهم پیاده شوم!!!!... [دکتر علی شریعتی]