خدا، آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا


زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را


یکی همچون نسیم دشت می گوید :


«کنارت هستم ای تنها»


/ 0 نظر / 13 بازدید