گاهی شعر سراغم را میگیرد..

گاهی...

گاهی هوای تو!!!

فرقی نمی کند...

هردو

ختم میشوندبه

دلتنگی من!!

/ 2 نظر / 13 بازدید
zahra

راستی می دانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دیگ طاقت رویاهایم تمام شده.......دم رسیدن میخواهد...