زمیـــن

اینجا زمــین است...

بدبخت ها را مستند میکنند،

خوشبختـی را سـریـال

و از جدایـی ها فیلـم سینـمایــی مــی ســازند !

/ 1 نظر / 19 بازدید
مریم

خیلی خوشگله وبت دختررررر میلینکمت اجازه هس؟؟؟؟؟[گل]