زندگی چیست؟؟!

زندگی رسم خوشایندیست!

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

 

 

پرشی دارد اندازه ی عشق

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد منو تو برود

زندگی جذبه دستی است که میچیند

زندگی نو بر انجیر سیاه در دهام گس تابستان است

زندگی بعد درخت است به چشم حشره

زندگی تجربه ی شب پره در تاریکی ست

زندگی حس غریبی ست که یک مرغ محاجر دارد

زندگی سوت قطاری ست که در خواب پلی میپیچد

زندگی دیدن یک باغچه از شیشه ی مسدود هواپیماست

خبر رفتن موشک به فضا...

لمس تنهایی ماه...

فکر بوییدن گل،درباره ی دیگر....

زندگی شستن یک بشقاب است

زندگی یافتن سکه ی دهشاهی در جوی خیابان است

زندگی مجذور آینه است

زندگی گل به توان ابدیت

زندگی هندسه ی ساده و یکسان نفس هاست

هرکجا هستم باشم

آسمان مال من است

پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است

چه اهمیت دارد گاه اگر میگویند قارچ های غربت

/ 4 نظر / 36 بازدید
محمد رضا

من منظورم این بود که پستاتو میخونم اگه خبرم کنی. معمولا پست های کسایی که فقط کپی و پیست میکنن رو نمیخونم

محمد

موفق یاشی دوست گلم[گل]