دعایم برایت...

دعا میکنم زیر ایـن سقف بلند،روی دامان زمین،هرکجا خسته شدی،یا که پرغصه شدی،دستی از غیب به دادَت برسد و چه زیباست❤ که آن دست خدا باشد و بس..

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
S.p

[چشمک]