بارونـــــــــ

 

دمش گرم... باران را می گویم،به شانه ام زد و گفت: خسته شدی... امروز را تو استراحت

کن من به جایت می بارم!!..

♥♥♥

به سلامتی اونی که دوسش داشتیم...اونم مارو دوست داشت...نه ما به اون گفتیم...نه

اون به ما...

♥♥♥


به سلامتی پسری که گفت: اگه بمونی میشی “مادر” دخترم، اگه بری میشی “اسم”

دخترم....

♥♥♥


 

/ 0 نظر / 14 بازدید