دیــــــوار

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، 
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، 
بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند...!

ژان پل ساتر
/ 0 نظر / 13 بازدید